Dit is de website van de SPOON-studie. Een onderzoek naar het optimale tijdstip om te starten met de eerste hapjes vaste voeding bij te vroeg geboren kinderen en het effect op het gewicht.

Op deze website vindt u meer informatie over de SPOON-studie en kunt u zich inschrijven om meer informatie te ontvangen.

Over SPOON

Er zijn verschillende artsen en onderzoekers betrokken bij de SPOON-studie. De uitvoerend arts-onderzoeker van deze studie is Karin Vissers. Zij is daarnaast werkzaam als arts-assistent kindergeneeskunde in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Het grootste deel van haar tijd besteedt ze aan dit promotieonderzoek.
Karin wordt hierbij geholpen door Lisanne Beaumont, biomedische wetenschapper en voedingsdeskundige. De SPOON-studie wordt door Arieke Janse begeleid. Zij is kinderarts met een epidemiologische achtergrond. De hoofdonderzoeker van de SPOON-studie is prof. Hans van Goudoever, hoofd Kindergeneeskunde VU Medisch Centrum en hoofd van het Emma Kinderziekenhuis – AMC in Amsterdam. Tot slot maakt prof. Edith Feskens, werkzaam bij Humane Voeding van Universiteit van Wageningen, onderdeel uit van het onderzoeksteam.

In mei 2016 is de SPOON-studie van start gegaan. Op dit moment wordt er verschillende ziekenhuizen gevraagd of ouders willen deelnemen aan de studie. Volgens de huidige plannen zal de SPOON-studie gaan plaatsvinden in vijftien verschillende ziekenhuizen in Nederland. Mogelijk komen hier de komende maanden nog een aantal ziekenhuizen bij.

03 18 43 30 89

Waarom dit onderzoek?

Het tijdstip waarop er gestart wordt met vaste voeding bij zuigelingen heeft invloed op de ontwikkeling en het gewicht van kinderen. Met vaste voeding bedoelen wij de eerste hapjes vast voedsel (bijvoorbeeld fruit of groente) die u uw kind geeft naast de borst- of flesvoeding. Er is veel bekend over het starten van vaste voeding bij kinderen die na een voldragen zwangerschap geboren zijn. Echter, voor kinderen die te vroeg zijn geboren is weinig bekend over het juiste tijdstip waarop er gestart kan worden met vaste voeding en de mogelijke gevolgen hiervan. Dit is belangrijk om te weten. Het té vroeg of té laat starten met vaste voeding kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling en de gewichtstoename bij de kinderen.

Tijdens dit onderzoek wordt er met name gekeken naar wat de invloed van het tijdstip van het starten met vaste voeding is op het gewicht van het kind op de leeftijd van twee jaar.

Wat willen we bereiken met dit onderzoek?

Wij vinden dat ook voor te vroeg geboren kinderen meer informatie zou moeten komen over het tijdstip waarop gestart kan worden met vaste voeding. Iedere ouder krijgt hier namelijk op een bepaald moment mee te maken. Wij hopen dat we door middel van dit onderzoek ouders in de toekomst beter kunnen informeren over het tijdstip van het starten van de eerste hapjes vaste voeding.

Welke kinderen kunnen deelnemen aan dit onderzoek?

Kinderen die te vroeg geboren zijn, namelijk bij een zwangerschapsduur van 30 tot 36 weken, kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Ze kunnen alleen deelnemen als ze geboren zijn in één van de deelnemende ziekenhuizen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

De deelnemende kinderen worden willekeurig ingedeeld in één van de twee groepen:

  1. Te vroeg geboren kinderen die 12 weken na de uitgerekende datum van de zwangerschap starten met vaste voeding.
  2. Te vroeg geboren kinderen die 17 weken na de uitgerekende datum van de zwangerschap starten met vaste voeding.

De indeling gaat door middel van een loting. De onderzoekers hebben geen invloed op de loting. Het onderzoek duurt twee jaar. Gedurende deze periode worden ouders gevraagd om driemaal terug te komen naar het ziekenhuis. Dan worden de lengte, het gewicht en de schedelomtrek gemeten. Daarnaast worden er gedurende het onderzoek een aantal digitale vragenlijsten verstuurd en worden ouders gevraagd om viermaal een voedingsdagboek in te vullen.

De gegevens van te vroeg geboren kinderen zullen we ook vergelijken met groei- en voedingsgegevens van kinderen die geboren zijn na een voldragen zwangerschap. Daarom vragen we ook ouders van kinderen die geboren zijn na een voldragen zwangerschap om groeigegevens aan ons te verstrekken, en enkele malen een vragenlijst of dagboekje in te vullen.

Wil je meer informatie en/of mogelijk deelnemen aan het onderzoek?

U kunt geheel vrijblijvend onderstaand formulier invullen.
U wordt vervolgens gebeld door de onderzoeker. Zij kan u meer informatie geven en eventuele vragen beantwoorden.
Uw kind kan alleen meedoen als hij of zij geboren is tussen de 30 en 36 weken zwangerschapsduur en als hij of zij poliklinische controles heeft in een van de deelnemende ziekenhuizen (zie samenwerkende partijen). U beslist altijd zelf of uw kind meedoet aan een onderzoek. Deelname is dus vrijwillig. Meer lezen over wetenschappelijk onderzoek? Klik hier.

Ouders van Lauren

“Met alle vragen die bij een vroeggeboorte ontstaan is het fijn dat we op deze manier kunnen meewerken aan antwoorden.”

Ouders van Tom

“Delen is het nieuwe hebben! Meedoen aan deze studie was voor ons vanzelfsprekend. Tom doet het, ook al was hij met 35 weken iets te vroeg, geweldig.”

Ouders van Pim

"Dit is het minste waar we een bijdrage aan kunnen leveren over iets waar eigenlijk zo weinig over bekend is maar zo vanzelfsprekend lijkt... voeding"

Meedoen of meer weten?

Door onderstaand formulier in te vullen geeft u aan dat u geïnteresseerd bent in het onderzoek, in het telefoongesprek dat volgt kan de keuze gemaakt worden of u meedoet.

Ik vind het goed dat de onderzoeker contact met mij opneemt